За проекта

В Бъбречен център се извършва диагностика, лечение и профилактика на всички видове бъбречни заболявания.

Какво направихме за тях

Нашата задача беше да изготвим цялостна стратегия за Бъбречния център като стартиращ бизнес.

Започнахме със създаване на концепция за изработка на уеб сайт. Целта тук беше максимално лесно и достъпно да бъде предоставена информацията за центъра, къде се намира, да се представи информация за екипа – и всичко това да е във формат, лесен за ориентиране.

Създадохме профили в Instagram, Facebook, Google My Business. Изградихме рекламна стратегия, с която целяхме оптимизация на уебсайта и популяризирането му сред потребителите. Направихме няколко Google Ads кампании с ключови думи, както и Facebook реклами с цел Brand Awareness и Reach.

Предизвикателство при рекламните кампании беше, че услугата е специфична, аудиторията е ограничена, чувствителна и тясно сегментирана.

Погрижихме се също за изготвянето на печатни рекламни материали, които са неизменна част от маркетинг микса: визитки, флаери, бланки. Работихме и по брандиране на рекламни материали и брандиране на автомобили съвместно с Експрес Принт.

Част от цялостната маркетинг стратегия беше и обработването на снимково и видео съдържание.